t
בנק טפחות
צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

הסתיימה השביתה בבנק מזרחי-טפחות

שבועיים לאחר שהחלה, נחתם הבוקר מזכר הבנות בין ההנהלה לוועד העובדים
ליאל קייזר
16 באוגוסט 2017
08:40

השביתה בבנק מזרחי-טפחות הסתיימה הבוקר (רביעי), שבועיים לאחר שהחלה. ועד העובדים והנהלת הבנק חתמו על מזכר הבנות שמעגן את ההסכמות שאליהן הגיעו הצדדים במשא ומתן לילי.

סוכם, בין השאר, על מתווה הסכם שכר חדש בבנק לשנים 2021 – 2016, המבטיח תוספות שכר משמעותיות לכלל העובדים. עוד סוכם כי שכרם של כל העובדים שקיבלו עד היום השלמה לשכר מינימום יועלה באופן שייתר את הצורך בהשלמה, וכי לכל אורך תקופת ההסכם יישמר שקט תעשייתי מלא ומוחלט.

בעקבות החתימה על מזכר ההבנות, יזכו עובדי הבנק במענק התמדה והירתמות מיוחד בגובה שתי משכורות. בתום הדיון סוכם שהצדדים ימשיכו לדון בנושאים נוספים במטרה להגיע להסכמות שיאפשרו חתימה על הסכם כולל עד ה-12 בספטמבר.

מנכ"ל הבנק, אלדד פרשר ויו"ר ארגון העובדים, דניאל דהן, בירכו על חתימת המזכר: "זו בשורה משמחת לבנק, לעובדיו וללקוחותיו. ההסכם החדש ישפר משמעותית את שכרם של עובדי הבנק, שלהם יש חלק מרכזי בהצלחתו לאורך כל השנים האחרונות, ויבטיח כי לקוחות הבנק ימשיכו ליהנות משירות בנקאי איכותי, מקצועי ואנושי ברמה הגבוהה ביותר. ההבנות שהושגו יאפשרו לבנק לעמוד ביעדיו העסקיים, להמשיך לצמוח ולשגשג ולהיערך באופן ראוי לאתגרים העתידיים של עולם הבנקאות".