הבריחה הפלסטינית: כתבנו עם הפלסטינים שיוצאים לחופשה

גשר אלנבי עמוס במיוחד בימים אלה בתושבים פלסטינים שיוצאים לחופשות
17 באוגוסט 2017
08:24