כאן שיר | אני שר באגן הים התיכון

יוסף עוזר לוחש אגדה על ארזים ועל בית מקדש יהודי למקורותיו בבגדד, בדמשק, בעמון ובירושלים
מערכת כאן
17 באוגוסט 2017
22:30