היתומים לבית סחייווסחורדר מקימים חיים חדשים בארץ

הם עזבו את הארץ בעקבות עסקת שליט ועכשיו הם חוזרים, אבל לא סולחים
19 באוגוסט 2017
09:35