צילום: Shutterstock

מה הקשר בין בורות, סלולרי ופופולרי?

כאן לשון 1 | 15.7.2017
15 ביולי 2017
21:22

טַלְטֵלָה ולא: טלטָלה


כבפסוק: "הִנֵּה ה' מְטַלְטֶלְךָ טַלְטֵלָה..." (ישעיהו כב 17)

טַלְטֵלָה בשוּקֵי העולם

_

מה הצד השווה במילים בורות, סלולרי, פופולרי?

בכולן נוטים להגות o במקום u. הנכון:


בּוּרוּת

סֵלוּלָרִי

פּוֹפּוּלָרִי

_

נעשה ניסיון נוֹאָל לפגוע בִּזכויות העובדים!

נוֹאָל, כמו נוֹשָׁן, נוֹצר

ולא: נואֵל

התואר נוֹאָל קרוב ל'אווילי', אף כי שורשו אחר.

מקורו במשלי בן-סירא:

"יֵשׁ חָכָם לְרַבִּים נֶחְכַּם, וּלְנַפְשׁוֹ הוּא נוֹאָל."

את הפועל 'נוֹאַל' במשמע 'התנהג כטיפש' מוצאים בתנ"ך.