t

בעלי החוב של חפציבה עדיין מחכים לכסף

מחזיקי אגרות החוב של החברה שקרסה שרובנו שכחנו, תוקפים את המנהל המיוחד בתיק: מקורב לרה"מ
ליאל קייזר
24 באוגוסט 2017
23:10