המתיישבים מנערן שמייצאים חינוך ותמרים

הצעירים השמאלנים מסבירים כיצד הם מקבלים החלטות ב"התנחלות" ליד יריחו
25 באוגוסט 2017
23:17