שבע אקטואלי | 27.8.17

עניניי היום בהגשת מיכל רבינוביץ' ויועז הנדל.
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00