"מי שנשלח למדינה שלישית הגיע למקום אחר"

מותסים עלי, אחד מממנהיגי הקהילה האפריקנית בישראל על החלטת בית המשפט העליון
29 באוגוסט 2017
17:27