t

היישובים הערביים נגד תחנות המשטרה

התכנית להקמת תחנות בתוך יישובים ערבים נתקלת בהתנגדות, ועכשיו גם מול עתירה לבית המשפט
רועי ינובסקי
29 באוגוסט 2017
16:59