שבע אקטואלי | 28.8.17

עניניי היום בהגשת מיכל רבינוביץ' ויועז הנדל.
28 באוגוסט 2017
20:51