t

תביעת המיליארדים: בקרוב הנחה בחשבונות החשמל של כולנו?

העליון אישר הגשת תביעה ייצוגית נגד חברת החשמל, בגין חגיגות השכר בחברה, וייתכן שנקבל הנחה ניכרת בחשבונות החשמל שלנו
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00