t

מחאת הצהרונים: התשובה המפתיעה של סגן ראש עיריית ת"א

בהקלטות שהגיעו לידינו מכנה מחזיק תיק החינוך בת"א את רפורמת הצהרונים של כחלון "ביזיון" ושולח את ההורים המתלוננים לקבל תשובות משר האוצר
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00