t

בבונקר של היטלר: הנערה הקרובה לצורר משחזרת

כשהייתה בת 15 בלבד מצאה עצמה יוהאנה רוף הכי קרוב שרק אפשר לאדולף היטלר, מעט לפני שהתאבד
01 בספטמבר 2017
09:02