פותחים שנה: התלמידות שהפכו למורות בבית הספר שלמדו בו

שמונה מהמורות שיילמדו בביה"ס אמי"ת רננים ברעננה, למדו בו בעצמן
19 באוקטובר 2017
15:37