t

פתיחת שנת הלימודים: שיבושים מקומיים בלבד

ראש הממשלה, הנשיא ושר החינוך ביקרו בבתי הספר. מנהלת בית ספר בתל אביב הסתגרה בחדרה והזעיקה משטרה בשל דרישת ההורים שתשעה את עצמה
01 בספטמבר 2017
21:01