יום חג? יש תלמידים ומורים שבעבורם בית הספר הוא צלקת

שלושה תלמידים שנשרו מהמערכת חזרו כאנשי חינוך מסוג אחר.
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00