כך מונעים מערבים להיכנס לבריכות בירושלים

רשימות המתנה ומחירים גבוהים: לעשרות אלפי תושבים בצור באהר וג'בל מוכאבר אין סיכוי להיכנס לבריכות באזור
03 בספטמבר 2017
21:34