ליקויים במערך ההסעות של ילדי החינוך המיוחד

אי עמידה בתנאי מכרז ונסיעות מתארכות – המציאות המטרידה של הסעות ילדי החינוך המיוחד
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00