שיטת מיקי גנור לתשלומי השוחד נחשפת

עו"ד דב הירש, ששוחרר ממעצר, מספר לראשונה את גרסתו ומפרט על שיטות גנור
19 באוקטובר 2017
15:30