סלטים, מים וגז פלפל: הקרבות של ישיבת פוניז'

שני פלגים בישיבת פוניבז' מנהלים מאבק ארוך שנים, שכולל מעצרים ופצועים
19 באוקטובר 2017
15:31