שבע אקטואלי | 6.9.17

ענייני היום בהגשת מיכל רבינוביץ'
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00