"זו התעללות": המאבק של עובדי חיפה כימיקלים

עובדי המפעל מוחים על הוצאתם הכפויה לחופשה וטוענים שההנהלה מתנכלת להם ומעסיקה במקומם עובדי קבלן
07 בספטמבר 2017
22:31