המכולה | מחזוריות

בגיל 82 לא מפסיק היוצר דידי ורדי לאסוף גרוטאות ישנות ולהפוך אותן למכונות פלא
מערכת כאן
18 בנובמבר 2017
18:27