t
צילום: Shutterstock

האסיר נושא או מרצה את עונשו?

כאן לשון 5 | 11.9.2017
11 בספטמבר 2017
00:00


מי שהוטַל עליו עונש

נוֹשֵׂא את עונשו

ולא "מְרצה..."

'מְרצה' פירושו מפייס. אפשר לְרַצּוֹת את העבירה - כאילו לפייס אותה,

אבל את העונש נושאים או משלימים:

הנאשם יישא עונש של שנת מאסר אחת.

האסיר הִשלים שני שלישים מעונשו.

-

את המספר 7,000 הוגים שִׁבְעַת אלפים

ולא "שְׁבַ(עַ)ת"...

ואת המספר 9,000 הוגים תִּשְׁעַת אלפים

ולא "תְּשַׁ(עַ)ת"...

תִּשְׁעַת אלפים תושבים גרים בשִׁבְעַת אלפים דירות.

-

הַשָּׁלָב הראשון, הַשָּׁלָב השני, בְּשָׁלָב זה

המילה היא שָׁלָב ולא "שְׁלָב", והריבוי שְׁלַבִּים.


רק בסמיכות: שְׁלַב הפתיחה, שְׁלַב הסיכומים

-

סימולציה היא הַדְמָיָה,

סימולטור – מַדְמֶה,

וגם הפועל – מַדְמֶה:

המכשיר מַדְמֶה תא טייס.