נעמי חשמונאי

כאן דעה | נעמי חשמונאי על שירת נשים

הסרטון של הרב גבאי שעסק באיסור ההלכתי על שירת נשים בפומבי, גרם לנעמי חשמונאי לפצוח בשיר
מערכת כאן
12 בספטמבר 2017
08:17