קפיטליזם | פרק 5
צילום מסך

קפיטליזם | פרק 5

הויכוח של המאה - קיינס מול האייק. האם הפולמוס מזוייף? מדוע הוצת הויכוח מחדש ב-2008?
מערכת כאן
18 בספטמבר 2017
00:00