t

חניה למכירה: מי צריך את זה?

האפליקציה שמציעה לכם לקנות ולמכור כל מקום חניה אקראי שתפסתם ברחוב. המפתחים בונים על פעילות גם בחו"ל, אך בעייריה טוענים: "זה ניצול פרצה בחוק"
מערכת כאן
13 בספטמבר 2017
22:23