הטראומה של המסתננים: מהעינויים בסיני למתקן הכליאה

אלפי מבקשי מקלט בישראל עברו עינויים במצרים. לראשונה, המדינה בוחנת פיילוט שיסייע להם להתמודד עם הטראומה בזמן השהייה במתקן חולות
14 בספטמבר 2017
20:55