כאן מציינים | תולדות הגפילטע פיש

מתי יצא הקרפיון מהאמבטיה? ומי מוסיף לדג סוכר? כאן מגישים את תולדות הגפילטע
מערכת כאן
17 בספטמבר 2017
13:24