נחום אבניאל

כאן מציינים | בסימן טוב

סלק למען יסתלקו חטאינו, שקדי מרק למען נשקוד על לימודינו, ולא תאמינו מה מסמנים הצימוקים והסלרי. נחום אבניאל עושה סדר בסימני ראש השנה
מערכת כאן
17 בספטמבר 2017
16:18