ה-Airbnb של המגזר החרדי

בשכונת מאה שערים תיאלצו להיפרד מ-5000 ש"ח לדירה עבור שלושה ימים
19 באוקטובר 2017
15:38