הטרגדיה בירדן: אב 16 טבע למוות

שלמה זלמן בלוי ניסה להציל את בתו שנקלעה למצוקה במים סמוך לגשר אריק, אך טבע בעצמו. אחת מבנותיו הייתה אמורה להינשא בקרוב
19 בספטמבר 2017
23:47