שבע אקטואלי | 25.9.17

עניני היום בהגשת אמיר בר-שלום
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00