משפחת המחבל נמנעת מגינוי הפיגוע: "לא יכולים לגנות דברים כאלה"

רבים מאנשי הכפר בית סוריכ מתפרנסים בישראל. הם לא מוכנים לגנות את הפיגוע ומאשימים את ישראל. ארגוני הטרור מברכים על הפיגוע
גל ברגר
26 בספטמבר 2017
21:29