25 קורבנות בשנה: הקנסות שיצילו את פועלי הבניין?

בינואר 2018 ייכנסו לתוקף תקנות חדשות של משרד העבודה, שיאפשרו הטלת עיצומים כספיים על קבלנים שיפרו את חוקי הבטיחות באתרי הבנייה
מערכת כאן
28 בספטמבר 2017
21:24