כאן סקרנים | למה קק"ל עוקרת עצים?

מי לא אוהב את יערות קק"ל, אז זהו שבשנים האחרונות השקיעה הקרן הקיימת מאות מיליוני שקלים דווקא בעקירת עצים. כאן | סקרנים לגלות מדוע?
מערכת כאן
23 באוקטובר 2017
12:16