צילום: Shutterstock

מניין הגיע כבש המטוס?

כאן לשון 7 - יום הכיפורים תשע"ח | 1.10.2017
01 באוקטובר 2017
13:20


קודש הקודשים שאליו היה נכנס הכהן הגדול ביום כיפורים נקרא

לִפְנַי וְלִפְנִים

והיום:

הצוות חקר את הסוגיה לִפנַיי וְלִפנים.

לא "...לפנֵי..."

-

בערב יום הכיפורים

היו משננים זקני הסנהדרין לכהן הגדול את

סֵדֶר הַיּוֹם

ומכאן היום:

דבריו סותרים את סדר היום החברתי של תנועתו.

לא "...את האג'נדה החברתית..."

סדר היום - סדר העבודה בבית המקדש,

ומכאן בלשון ימינו:

סדר היום - אג'נדה

-

בערב יום הכיפורים

היה יוצא כֶּבֶשׁ של עץ מהר הבית לשילוח השעיר לעזאזל.

והיום:

כֶּבֶשׁ המטוס kevesh

כֶּבֶשׁ, לשון כְּבִישׁ, ולא "כֶּבֶשׂ"

הנשיא האורח עמד על כֶּבֶשׁ המטוס.