לאן נעלם הפיקדון של מבקשי המקלט?

המדינה מנכה 20% משכר מבקשי המקלט עד שיעזבו את הארץ, אך עדויות ומסמכים מוכיחים – גם אז הם לא מקבלים את הכסף
מערכת כאן
01 באוקטובר 2017
23:23