ראשים מדברים - דיון ראשי גופי המודיעין לשעבר בסוגיית הסכם הגרעין

דיון ראשי גופי המודיעין הגדולים לשעבר בסוגיית השלכות ביטול הסכם הגרעין עם איראן
07 באוקטובר 2017
20:35