שש כלכלי | 8.10.17

תוכנית כלכלית בגובה העיניים בהנחייתו של דב גיל-הר אשר בוחנת נושאים צרכניים וחברתיים.
08 באוקטובר 2017
20:38