ההורים נחרדו: הנער שתקף מינית יחזור לגור מול קורבנו?

א' סיפר להוריו בגיל 12 שבן השכנים התעלל בו מינית. הוריו יוצאים למלחמה כדי למנוע את חזרתו הצפויה של התוקף לגור בבניין מולו
24 באוקטובר 2017
21:25