מה מצפה למבקשי המקלט שעוזבים את ישראל?

כך נראים החיים של האריתראים והסודנים תחת המדיניות של ישראל הדוחקת אותם לעזוב מרצון
24 באוקטובר 2017
22:42