חשיפה: בירושלים נערכים לכאוס תחבורתי בתחילת 2018

בחודשים הבאים יחסמו לתנועה צירים מרכזיים בירושלים שישפיעו על התנועה לבירה בשלוש השנים הבאות
ורד פלמן
01 בספטמבר 2017
00:00