גופי הפנסיה יחוייבו לדווח "שיקולים חברתיים"

הוראה חדשה של הממונה על שוק ההון תחייב את גופי הפנסיה לדווח עבור לקוחותיה מה הם "השיקולים החברתיים" שלהם
ליאל קייזר
26 באוקטובר 2017
21:32
עודכן ב 21:33