גברים שוברים את קשר השתיקה וחושפים את בעיות הפריון שלהם

למרות שמספר הגברים זהה למספר הנשים הסובלות מבעיית פיריון, המערכת הרפואית לא יודעת לתת להם מענה
28 באוקטובר 2017
21:28