חברה שבעליה היה מעורב באסון ערד עשויה להפיק את חגיגות ה-70

בין שלוש ההצעות שהגיעו לשלב הסופי במכרז לחגיגותיום העצמאות, גם חברה שאחד מבעליה הוא מהאחראים למותם של שלושה בני נוער בפסטיבל ב-1995
30 באוקטובר 2017
21:14