קשיים - מערימים או עורמים?

כאן לשון 12 | 10.11.2017
מערכת כאן
11 בנובמבר 2017
20:45


להעניק חנינה, במילה אחת:

לָחֹן, ובכתיב מלא: לחוֹן (לא "לחוּן")

יעניק חנינה, במילה אחת:

יָחֹן, ובכתיב מלא: יחוֹן (לא "יחוּן")

נשיא המדינה החליט לחוֹן את האסיר;

הוא יחוֹן אותו בתום שני שלישים מתקופת מאסרו.

*

עִקָּרוֹן

אבל בסמיכות:

עֶקְרוֹן השוויון, עֶקְרוֹן הפעולה

*

מי שמצרף קשיים זה לזה – עורם אותם לְמֵעין ערֵמָה:

עוֹרְמִים קשיים, עוֹרְמִים מכשולים

(לא "מערימים")

לַערוֹם – לשון עֲרֵמָה; לְהַעֲרים – לשון עורמה.

נציגים משני הצדדים עוֹרְמִים קשיים בדרך המשא ומתן.