כאן מסבירים | משתמשים בסמארטפון במיטה?

כל יומיים מתפרסם עוד מחקר שמסביר למה סמארטפון לפני השינה זה רע, אז מה עושים עם ההתמכרות הזו?
מערכת כאן
12 בנובמבר 2017
16:27