שבע אקטואלי | 26.11.17

ענייני היום בהגשת אמיר בר-שלום
26 בנובמבר 2017
21:27